Etik ile Ahlâk Arasında: Türkçe Ahlâk Felsefesi Literatürüne Dair Etik Kavramı Kullanımı Üzerinden Bir Değerlendirme

Bu makalede Türkçe ahlâk felsefesi telifatı; felsefe sözlükleri, ansiklopedileri, ahlâk düşüncesine giriş ve ahlâk düşüncesi tarihi kitapları, konu ve filozof merkezli ahlâk felsefesi çalışmaları ile pratik ahlâka ilişkin yayınlar çerçevesinde, etik ve ahlâk terimlerinin kullanımı bakımından değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirmede ilk olarak etik teriminin, belli bir felsefe çevresi tarafından ahlâk ve ahlâk felsefesi kavramlarından ayırt edilmek suretiyle, ahlâkın felsefî düzeyde araştırılmasını ifade eden yegâne kavram olarak teklif edildiği tespit edilmektedir. Ancak değerlendirmenin neticesinde, 1970’li yıllarda görünür hale gelip 80’li yıllarda daha ziyade tıp ahlâkı eserlerinde, 90’lı yıllardan itibaren de pek çok ahlâk felsefesi çalışmasında kullanılmaya başlanan etik teriminin, söz konusu ayırıma hiç de uymayan bir şekilde Türkçe literatürde yer aldığı ortaya çıkmaktadır. Makalede ayrıca ahlâk teriminin normatif olduğu gerekçesiyle felsefî literatürün dışında kalması gerektiği iddiası da yine mevcut literatür üzerinden tartışılmaktadır. Makalenin sonunda ek olarak,“1928 Sonrası Türkçe Ahlâk Felsefesi Telifleri Bibliyografyası” yer almaktadır.

HÜMEYRA ÖZTURAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız