Din Felsefesi Literatüründe Kuşbakışı Bir Gezinti

Bu makalede Türkiye’de din felsefesi alanındaki literatüre ilişkin bilgi verilerek, çalışılan konular ve ilgi alanları izlenmeye çalışılmıştır. Ele alınan çalışmalar bazı istisnalar dışında, din felsefesi sahasında çalışan akademisyenlerin çalışmalarıyla sınırlandırılmıştır. Sahadaki bütün tartışmaları incelemekten öte belli başlı eğilimlere ve meselelere dikkat çekilmiştir. Din felsefesindeki klasik meselelerin yanı sıra, din felsefesi tasavvuru, din felsefesinin islam düşüncesiyle bağlantısı ve tahlilî gelenek-Kıta Avrupası geleneği ayırımı gibi hususlarla ilgili literatüre işaret edilmiştir. Türkiye’deki din felsefesi çalışmalarının akademik standartları ile ilgili problemlerin altı çizilmiştir.

RAHİM ACAR

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız