Tarih Felsefesinin Türkiye'deki Seyri

20. yüzyıl süresince Türkiye’de önde gelen düşünürlerin tarih felsefesine ilişkin görüşleri tanıtılmıştır. Bu bağlamda, Fuat Köprülü, Ziya Gökalp, Macit Gökberk, Takiyettin Mengüşoğlu, Nermi Uygur, Doğan Özlem ve Teoman Duralı’nın görüşleri değerlendirilmiştir.

AYHAN BIÇAK

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız