Felsefe Sözlüklerimiz: Geç-Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Literatür Değerlendirmesi

Bu çalışmada, Baha Tevfik ve arkadaşlarının hazırladığı “Felsefe Kâmûsu’ndan günümüze, geç-Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kaleme alınmış telif ve tercüme felsefe sözlükleri ile lstılahât-ı İlmiyye Encümeni’ndeki ve Türk Dil Kurumu’ndaki kurumsal faaliyetler üzerinden felsefe alanında yapılan terim ve sözlük çalışmalarının sınırlı bir arkeolojisi, eleştirel bir değerlendirmesi sunulmaktadır.

ALİ UTKU

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız