Latin Harfleriyle Yazılan İlk Felsefe Sözlükleri

Bu makale, Türkçede, Latin harfleriyle yazılan ilk iki felsefe sözlüğünü irdelemektedir. Tarihsel olarak, ilk felsefe sözlüğü, 1932 yılında Namdar Rahmi Karatay tarafından kaleme alınan Felsefî Meslekler Vokabüleri adlı eserdir. Bu çalışma, ayrıca, İsmail Fenni’nin Lûgatçe-i Felsefe’sinden sonra yazılan ikinci tam felsefe sözlüğü olma vasfını taşır. İkinci felsefe sözlüğü, Haydar Tolun’un, 1934’te yazdığı Felsefe Vokabüleri adlı eserdir. Bu son çalışma ise, yazıldığı günden bu yana Türkiye’deki felsefe çalışmalarında neredeyse tamamen unutulmuş görünmektedir.

RECEP ALPYAĞIL

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız