Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Felsefe Cemiyetleri

Birden çok kişinin kendi istekleriyle belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek oluşturdukları bir örgütlenme biçimi olarak tanımlanabilen cemiyetler/dernekler, kültürel ve düşünsel bilinçlenmenin bir göstergesidir. Avrupa’da cemiyetleşme hareketlerinin bilim ve kültürde meydana gelen reformların akabinde ortaya çıktığı bilinmektedir. Batı’da görülen bu cemiyetleşme hareketleri modernleşme çabası içindeki Osmanlı’ya da yansımış özellikle II. Meşrutiyet döneminde 1909 Dernekler Kanununun sağladığı hukuki imkanlarla felsefe ve bilim cemiyetlerinde olduğu gibi mesleki cemiyet sayısında da artış gözlenmiştir. Bu çalışma Osmanlı’dan günümüze felsefe cemiyetlerini ve onların etkinliklerini ele alırken aynı zamanda ülkemizde felsefenin kurumsallaşması sürecine de dikkat çekmektedir.

EMEL KOÇ

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız