Türkiye'de Estetik Çalışmaları ve İsmail Tunalı

Estetik konu ve problemler Türkiye’de iki farklı kategoride incelenmiştir: birincisi edebiyat/sanat eleştirisi, ikincisi ise felsefî estetik. Türkiye’de estetik düşüncenin tarihî süreci ve süreç içerisinde İsmail Tunalı’nın yerinin tespitinde bu iki kategori belirleyici olmuştur. Makalede İsmail Tunalı’ya kadar olan süreç estetik düşüncenin kurumsallaşması için bir hazırlık aşaması olarak değerlendirilerek, edebiyata ilişkin dönemsel ya da kronolojik tasnifler “bediiyat” başlığı altında incelenmiştir. Estetik varlık alanını ve bu varlığın içine aldığı soruları araştırmanın felsefî bir araştırma olduğundan yola çıkarak, Türkiye’de felsefî estetiği kuran ve kurumsallaştıran İsmail Tunalı’nın estetik düşüncesi ise “İsmail Tunalı ve Felsefî Estetik” başlığı altında incelenmiştir.

AYŞE TAŞKENT

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız