Tefsîrî Mehmed Efendi ve Tibyân Tefsiri

Tercüme-i Tibyân tefsiri, Tefsîrî Mehmed Efendi lakabıyla meşhur, Muhammed b. Hamza el-Ayıntâbî, es-Sivâsî, ed-Debbâğ’a aittir. Padişah IV. Mehmed, Ayıntâbî’den Arapça dil kaidelerine uygun olarak nâzil olan Kur’ân-ı Kerîm’i Türkçe’ye çevirerek, onun manasındaki gizlilikleri, eşsiz hakikatleri, istiare ve ince misalleri açıklamasını istemiştir. Ayıntâbî tefsirini, Begavî, Râzî ve Beyzâvî’nin tefsirlerinden alıntılarla yazmış, gerekli gördüğü yerlerde başka kaynaklardan da alıntı yapmıştır. Tercüme-i Tibyân tefsiri Türkçe olması, halkın anlayabileceği bir üslupla yazılmış olması gibi nedenlerle pek çok defa istinsah edilmiş ve çeşitli matbaalarda basılmıştır.

ORHAN İYİBİLGİN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız