Türkçedeki Kur'an Meâllerinin Tarihi ve Kronolojik Bibliyografyası

Kur'an'ı tercüme faaliyetleri sözlü olarak başlamış ve yazılı olarak ilk asırdan günümüze kadar devam etmiştir. Bu sürecin tarihçesi ve ortaya konan ürünlere dair çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak sürecin devam ediyor olması ve geçmişe dair yeni bilgilerin ortaya çıkması, bu çalışmaların zaman zaman yeniden yapılmasını gerektirmektedir. Bu çalışma hem geçmiş bilgileri yeniden değerlendirmek ve yeni bilgileri buna eklemek suretiyle Anadolu Türkçesiyle yapılan Kur'an tercümelerinin tarihçesini ana hatlarıyla ortaya koymakta, hem de bu konuda araştırma mahsulü bibliyografya sunmaktadır. Böylece konuyla ilgili yeni bir perspektif ortaya koyarken yapılacak diğer çalışmalara da rehberlik etmek istemektedir.

MUHAMMET ABAY

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız