Kur'an Araştırmalarına Batılı Yaklaşımlar ve Türkiye'ye Etkileri

Tanzimatta başlayan Batıya yöneliş düşüncesi, nihayet Kur'an araştırmalarında da artık belirgin bir şekilde görülmektedir. Kur'an araştırmalarında görülen batılı yöneliş sistematik bir boyutta olup bazı fakülte, vakıf, dergi ve akademisyenler gibi çeşitli girişimler çerçevesinde bulunmaktadır. Özellikle de Batılı yaklaşımların etkisi altında kalan bu eğilim 1980 sonrası tefsir literatüründe oldukça yaygındır. Türkiye'deki araştırmacılar, Fazlur Rahman, Toshihiko Izutsu, Hasan Hanefî ve Ebû Zeyd'in eserlerinin tercümelerinde kullanılan kavram ve uygulanan yöntemlere bağlı kalmaktadırlar. Önceleri tarih ve dil ağırlıklı yapılan çalışmalar sonraları dil-kültür ve bağlam çalışmalarına doğru evrilmektedir. Tüm bu çalışmaların bir etkisi olarak, Türkiye'de nihayet Kur'an algısı ve Tefsirin epistemik alanları etkilenmiş bulunmaktadır.

NECMETTİN GÖKKIR

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız