Kur'an / Tefsir Hakkında İlmi Toplantılar ve Tefsir Akademisyenleri Zümre Toplantıları -Tarihsel Gelişim ve Muhteva Tahlili -

Bu çalışma, Türkiye'de gerçekleştirilen Kur'an ve tefsir ile ilgili ilmi faaliyetlerin genel bir dökümünü ve değerlendirmesini yapmaktadır. Araştırmanın kapsamı, ilmi toplantılar (sempozyum, kongre, panel, konferans, açık oturum, seminer, çalıştay, forum vs.) ile son birkaç yıldır devam eden Tefsir Anabilim Dalı zümre toplantıları olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Önce ilmi toplantılar, ardından da zümre toplantıları, tarihi gelişim ve muhtevaları bakımından değerlendirilmiş, bu alanda önemli kesit ya da dönüm noktası sayılabilecek hususlar özellikle belirtilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonunda çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. En dikkat çekeni ise yaklaşık olarak son otuz yılda Kur'an ve tefsire dair gerçekleştirilen ilmi toplantıların nicelik bakımından artış gösterirken nitelik açısından daha istikrarlı, dolgun ve ilmi kaygıyı önceleyen bir muhtevaya yönelmiş olmasıdır.

İSMAİL ÇALIŞKAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız