İlmiye ve Ulemâ Üzerine Literatür Değerlendirmesi

Dört bölümden oluşan makalenin girişinde ilmiye ve ulemâyla ilgili mevcut literatür tasnif edilerek genel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yazının ilk bölümünde ulemânın modernleşme karşısındaki tutumunu gösteren kitap ve makaleler, ikinci bölümde ulemânın sosyal kökenleri ve konumları yani prosopografik yöntemin kullanıldığı eserler, üçüncü bölümünde ilmiye teşkilatı hakkında yazılan çalışmalar incelenmektedir. Son bölümünde ise özellikle Sultan Abdülmecid dönemine dair -ilmiye ve ulemâ hakkında bilgilerin yer aldığı- kaynaklar kısaca tanıtılmaktadır.

ZEYNEP ALTUNTAŞ

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız