Cumhuriyet Dönemi Hadis Çalışmaları: Bir Hasıla

Bu çalışmada ilk olarak, cumhuriyet döneminde Osmanlı hadis araştırmaları sahasındaki güncel durum kısa bir giriş bölümüyle değerlendirilmektedir. Ardından makalenin esas içeriğini oluşturan kısımda, cumhuriyet dönemi hadis çalışmalarının ana seyrini gösteren bibliyografyalar, hadis edebiyatı eserleri, Türkiye'deki hadis ilminin umûmî manzarası üzerine yapılmış değerlendirmeler, ilahiyat fakültelerinde akademik hadis araştırmaları ve ilahiyat dışındaki ortamlarda hadis eğitimi gibi konular, bu başlıklarla ilgili literatür üzerinden ele alınmaktadır.

HALİT ÖZKAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız