Cumhuriyet Türkiyesi'nde Türkçe Telif Edilmiş Hadis Usûlü Eserleri

Cumhuriyet Türkiyesi'nde ilk Türkçe telifin 1928 yılında neşredilmesiyle birlikte başlayan hadis usûlü çalışmaları, seksenlerden sonra ivme kazanarak günümüze kadar sürmüş ve tespitimize göre on altı esere ulaşmıştır. Eserlerin daha çok akademi çevresinde üretilmiş olduğu ve ders kitabı mahiyeti taşıdığı görülmektedir. Klasik hadis usûlü konularının modern bir üslupla işlendiği eserlerin bazısında içerik bakımından kimi farklılaşmalar da olmuştur. Bu makalede öncelikle söz konusu eserlerin ana hatlarıyla tarihî seyri verilmekte, ardından haklarında değerlendirmeler yapılmakta, son olarak da ulaşılan sonuçlar ve bundan sonra yapılacak çalışmalara dair teklifler sunulmaktadır.

MASUM ŞENBURÇ

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız