Türkiye'de Şia ile İlgili Hadis Çalışmalarının Seyri

Türkiye'deki Şiî hadis çalışmaları 1977'de başlamış ve özellikle Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) ihdâsıyla düzenli bir artış göstermiştir. 2000'li yıllardan itibaren ise bu çalışmalar gerek kaynak kullanımı gerekse telif üslûbu bakımından daha ilmî bir görünüm almıştır. Konu hakkında kitap düzeyinde yirmi beş, makale düzeyinde telif ve tercüme yaklaşık altmış çalışma, ülkemizde Şiî hadis araştırmalarının belli bir seviyeye eriştiğini düşündürmektedir. Ancak söz konusu çalışmaların belli bir program/proje dâhilinde yapılmaması ve birtakım karakteristik sorunları barındırıyor olması ciddî bir sıkıntıdır. Bu makale öncelikle Türkiye'deki Şiî hadis çalışmalarının artılarını ve eksilerini bazı üst başlıklar üzerinden tartışmakta, daha sonra bu çalışmaların bir envanterini sunmakta ve konu hakkında birtakım tekliflerde bulunmaktadır.

M. ENES TOPGÜL

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız