Şekil ve Muhteva Yönünden Diyanet İslam Ansiklopedisi'ndeki Hadis Maddeleri

Bu makale, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin (DİA) hadis ilmine dair muhtevasını ana hatlarıyla ele almaktadır. İçeriğinin yaklaşık %13'ü hadisle ilgili maddelerden oluşan DİA, hadis tarihinden usûlüne ve literatürüne uzanan geniş bir alanda hadis ilminin hemen her vechesine dair tespit ve değerlendirmelere sahiptir. Ansiklopedinin hadis maddeleri yalnızca içerik yönünden değil imlâ ve üslup özellikleri ve zengin bibliyografyaları itibariyle de akademik hadis araştırmaları için rehber işlevi görmüştür. Makalede DİA hakkında tanıtıcı bazı bilgiler verildikten sonra onun hadis muhtevasına katkı yapanlardan bahsedilmiş, hadis maddeleri kendi içinde tasnif edilerek şekil ve muhteva haritaları çıkarılmıştır. Hadisle doğrudan ve dolaylı biçimde alâkalı olan maddelerin yazarlarıyla tespit edilerek -ek- kısmında sunulduğu makalede, maddelerin göze çarpan birtakım eksikliklerine de işaret edilmiştir.

M. MACİT KARAGÖZOĞLU

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız