Cumhuriyet Türkiyesi Akademik Hadis Araştırmalarında Önemli Bir Açılım: Gerede Hadis Meclisi

Gerede Hadis Meclisi adıyla anılan toplantılar dizisi Türkiye'deki hadis akademisyenlerinin bir araya gelerek alanlarındaki problemleri tartıştıkları bir platformdur. Yapısı ve uygulanış tarzı itibariyle Türkiye'deki ilahiyat çalışmalarına örneklik teşkil edecek nitelikler taşıdığı için bu tecrübenin akademik çevrelere tanıtılması ve muhtelif açılardan değerlendirilmesi başka çalışmalara ışık tutacağı için önemlidir. Böyle bir amaca matuf olarak kaleme alınan bu makalede Gerede Hadis Meclisi'nin kendine has özellikleri, Türkiye'deki hadis araştırmaları içindeki yeri ve bu meclislerde ele alınan konular incelenmektedir.

ABDULLAH KARAHAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız