Kuruluşundan Günümüze Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Fetva Siyaseti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dinî konularda en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu'nun en önemli vazifesi, İslam dinînin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübesini ve güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî soruları cevaplandırmaktır. Kurul, kendisine mektup, e-mail ve telefonla gelen sorulara cevap vermektedir. Hazırlanan cevaplarda çoğunlukla Türkiye insanının genel olarak teamül ettiği Hanefî mezhebi esas alınmakta, müstefti tarafından özel olarak talep edilmesi halinde veya Hanefî mezhebinin tatbikinin güç olduğu durumlarda diğer mezheplerin görüşleri de zikredilmektedir. Güncel fıkhî meselelerde ise, kadim fukahânın benzer konularda verdiği fetvalar ile Kur'an ve Sünnet'in naslarından istikrâ metoduyla çıkartılmış olan küllî kaideler dikkate alınarak fetva verilmektedir. Bunun yanında İslam âleminde mümâsil kurumların birikimlerinden de faydalanmaktadır. Kurul, muhtemelen farklı dillerde yayınlarının olmaması sebebiyle İslam âleminde istenilen ölçüde tanınmasa da ülkemizde itibar görmekte, vermiş olduğu fetvalar Türkiye sathında genel kabul görmektedir.

MUSTAFA BÜLENT DADAŞ

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız