Türkiye'de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü

Bu çalışmada Türkiye'de İslâm iktisadı ve İslâmî Finans alanındaki literatüre genel bir bakış sunulmaya çalışılmaktadır. İslâm iktisadı özellikle 1960'lı yıllardan sonra dünyada çokça gündeme gelmiş ve bu konuda çok sayıda ilmî toplantı yapılmış, kitap ve makaleler neşredilmiştir. Günümüzde bu alanda ortaya konan eserlerin sayısı hızla artmaya devam etmektedir. İslâm ekonomisi ve finansı; iktisat, ilâhiyat ve hukuk başta olmak üzere birçok disiplinin ortak çalışma alanıdır. Bu alanda, söz konusu disiplinlerin bakış açısıyla çok sayıda çalışma ortaya konulmuştur. Bu çalışma, Türkiye'de genel olarak İslâm iktisadı alanında özel olarak da, para, finans ve sigorta konularında kaleme alınmış çalışmaları kapsamaktadır. Çalışma kapsamında, İslâm iktisadı alanında yabancı dillerde yayınlanmış ve Türkçeye tercüme edilmiş çalışmalar da konularına göre ele alınmıştır.

ABDULLAH DURMUŞ

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız