İslam Ekonomisinde Ticaret, İş ve Ortaklık Usulleri

Son 50 yılda İslam dininin inanç esasları, evren ve hayata ilişkin temel görüşlerinden hareketle modern bir ekonomik model ortaya koymaya çalışan araştırmalar, "İslam ekonomisi/iktisadı" başlığı altında toplanmaktadır. Öncü çalışmalar, çağdaş iktisadî kuramlarla karşılaştırmalı olarak İslâmî bir ekonominin genel çerçevesini çizmeye çalışmıştır. Bu çalışmalarda sosyalizm ve kapitalizmin temel ilkeleri ile İslam ekonomisinin yapısal farklılıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. 80'li yıllarda çalışma hayatının esaslarını ortaya koyan, ticaret, iş ve ortaklık usullerini çeşitli yönleri ile ele alan çalışmaların sayısı hızla artmıştır. Son 20 yılda ise gerek iktisatçılar makro düzeyde gerekse finansçılar mikro düzeyde teorik düzenlemelerin modern dönemde nasıl hayata geçirileceği üzerinde tartışmaktadır. Bu makale söz konusu literatürü sunmaktadır.

SUNA AKTEN ÇÜRÜK

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız