Ömer Nasuhi Bilmen ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu

Ömer Nasuhi Bilmen XIX. yy.'ın son çeyreğinde doğmuş, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda yaşamış, ülkedeki gelişmelere ve bu arada hukuk alanındaki değişime bizzat şahit olmuş bir âlimdir. Bilmen, özellikle hukuk alanındaki modern gelişmeleri yakından takip etmiş olmakla birlikte içinde yetiştiği klasik geleneğe tümüyle sadık kalmıştır. İslamî ilimlerin hemen her alanında eser vermiş, fakat şöhretini fıkıh alanında yazdığı Büyük İslâm İlmihâli ve Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu başlıklı eserleriyle kazanmıştır. Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu klasik fıkıh geleneğine göre kaleme alınmıştır. Kâmûs'ta Hanefî doktrini asıl olmakla birlikte, Mâlikî, Şâfiî, Hanbelî ve Zâhirî fıkhına da yer verilmiştir. İlk ve en geniş telif Türkçe fıkıh eseri olan Kâmûs, İslam hukuku, mukayeseli hukuk ve Türk hukuk tarihi bakımından Türkiye'de bir ilk başvuru kaynağı konumunu kazanmıştır.

TALİP TÜRCAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız