Osmanlı'da Elfâz-ı Küfür Literatürü ve Önemli Eserler

Elfâz-ı küfür iman-küfür sınırına işaret eden bir mesele olması sebebiyle her devirde güncelliğini korumuştur. Başlangıçta fetva kitaplarının içerisinde ele alınan elfâz-ı küfür konusu daha sonraki dönemlerde önemine binaen müstakil risaleler halinde yazılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada birçoğu hala yazma eser halinde bulunan Osmanlı elfâz-ı küfür literatürüne dair önemli eserler kronolojik sıraya göre incelenecek ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Ayrıca Osmanlı elfâz-ı küfür literatürüne dair eserler tarihî süreç içerisindeki değişim ve gelişim sürecine de işaret edilecektir.

MUHARREM KUZEY

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız