Türkiye'de Yapılan Kelâm Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme

Kelâm ilminin geçirdiği aşamalar, müteahhirun, mütekaddimun ve yeni olmak üzere üç evrede incelenmektedir. İlk dönem olarak adlandırılan mütekaddimun, kelâm ilminin sistematikleşme aşamasıdır. Müteahhirun ise, kelâm ilminin tekâmül etme ve ardından durağanlaşma devridir. Özellikle cem ve tahkik safhası, aynı zamanda gerileme safhasıdır. Değişen dünya dengeleri ve yeni oluşumlar karşısında kelâm âlimleri, Yeni İlm-i Kelâm aşamasına geçmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin yıkılıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla, yönetimde kabul edilen laik sistem, Batıdaki dönüşüme eşdeğer olarak, din ve dinî olanı da sorgulatmaya başladı. Dini savunma görevi üstlenen kelâmcılar, buna mukabil çağın verileri doğrultusunda kelâm çalışmalarının yapılması gerektiğini sürekli dillendirseler de, bu pratiğe gereği gibi yansımadı. Söylem-eylem ikilemi yaşayan kelâm araştırmacıları, diğer tüm İslamî disiplinler gibi, ideal ile realite çakışmasına maruz kalmışlardır. Ancak son dönem kelâm çalışmaları, bu alanda geleceği ümitli kılmaktadır. Bu doğrultuda makale, Cumhuriyet döneminde üniversitelerin kelâm anabilim dalında gerçekleştirilmiş mevcut tezlerden hareketle, yapılan çalışmalar üzerinde bir tahlil ve değerlendirmeye yöneliktir.

RAMAZAN BİÇER

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız