Cumhuriyet Devri Şeyhlerine Dair Hatırat-Biyografi Kitapları İçin Bir Bibliyografya Denemesi

Cumhuriyet’in henüz ilk dönemlerinde (1925) tekkelerin kapatılmasına rağmen, tek partili yıllardan 60 darbesine, 1980 ihtilalinden günümüze değin tekke ve tarikatlar daima üzerinde durulan, tartışılan ve ilgiyle takip edilen önemli bir alan olmuştur. Bu nedenle tarikat geleneğinin mirasçıları olan şeyhlerin gerek kendi kalemlerinden çıkan gerekse yakın çevresi tarafından kendileri hakkında kaleme alınan hatırat ve biyografi türü eserlerin, bu alanın en önemli kaynak gruplarından birisini teşkil edeceği muhakkaktır. Lakin çalışmamızda görüleceği üzere Cumhuriyet tarihi boyunca -özellikle 1980’lere kadar- tarihi tecrübenin mirasçıları olan meşayihe dair hâtırat ve biyografi türü eserlerin azlığı oldukça düşündürücüdür. Çalışmamızda yaklaşık bir asırlık dönemde meşâyihe ait -tespit edip, ulaşabildiğimiz- 80 eser basım tarihleri esas alınarak bibliyografyaya dâhil edilmiş ve tanıtılmıştır.

Hasan Yenilmez
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız