Türkiye’de İdari Coğrafya Analizi Çalışmaları

Bilindiği gibi ülkemizdeki idari taksimat ‘’mülkî taksimat’’ il (vilayet) olduğundan illerin tek tek ele alınarak incelenmesi ülkemizin idari coğrafyasının daha iyi anlaşılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde yapılan idari coğrafya çalışmaları yakın zamanlara kadar yok denecek kadar az iken, son yıllarda birçok çalışma yapılmıştır. Bu eserde sadece coğrafyacıların yaptığı idari coğrafya çalışmaları tarih sırasına göre değerlendirmeye alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İdari Coğrafya, İdari Taksimat, İl, İlçe.

Zeki Koday
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız