Türkiye Turizm Coğrafyası Literatür İncelemesi

Özet

Bu araştırmada turizm coğrafyası konusunda kitaplar, makaleler ve bildiriler ele alınarak literatür incelemesi yapılmıştır. Turizm coğrafyası araştırmaları kuramsal yayınlar, tematik yayınlar, bölgesel araştırmalar, rekreasyonla ilgili yayınlar, altyapı ve ekonomiyle ilgili yayınlar, turizmin mekânsal etkileriyle ilgili yayınlar, turizm algısıyla ilgili yayınlar olarak alt başlıklara ayrılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre kuramsal yayınlar az sayıdadır ve bu konuda daha fazla yayına ihtiyaç duyulmaktadır. Kıyı turizmi, yayla turizmi ve termal turizm en çok çalışılan turizm çeşitleridir. Coğrafyacılar turizmi bölgesel, yöresel ve havza ölçüsünde de incelemişlerdir. Bütün bu çalışmalarda mekânsal sorunlara yer verilmiştir. Son yıllarda turizm algısı da coğrafyacılar tarafından çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kuramsal yayınlar, tematik makale, turizm algısı, kıyı turizmi, termal turizm.

Suna Doğaner
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız