Ord. Prof. Ali Tanoğlu'nun Enerji Kaynakları Kitabı ve Coğrafya Bölümlerinde Enerji Konulu Çalışmalar

Özet

Bu çalışma esas olarak Ord. Prof. Ali Tanoğlu’nun birinci baskısı 1940 yılında yapılmış olan Enerji Kaynakları kitabının tanıtılması amacıyla hazırlanmıştır. Her ne kadar coğrafyanın gerek fizikî, gerekse beşerî sahalarında yayınlanmış çeşitli kitapları ve makaleleri olmasına rağmen, hocanın değerlendirilen kitabı 1971 yılında yayınlanmış dördüncü baskısıdır. “Enerji Kaynakları” konusunda bir coğrafyacı tarafından Türkçe olarak yazılmış ve yarım yüzyılı aşan bir süreyle ülkemizdeki üniversitelerin hemen hemen bütün Coğrafya bölümlerinde okutulan veya yararlanılan bu yayın, ilk ve tek kitap olma özelliğini uzun süre korumuştur. Kitapta enerji konusu; kömür, petrol ve hidroelektrik özelinde ele alınarak değerlendirilmektedir. Adı geçen enerji kaynaklarının rezervleri ve rezervlerin yeryüzündeki dağılımı, bu dağılımda coğrafî faktörlerin etkisi de ele alınmaktadır. Daha sonra bu enerji kaynaklarının üretim ve tüketim özellikleri incelenmektedir. Kömür, petrol ve hidrolik kaynaklar açısından Türkiye’nin zayıf ve güçlü yönlerini de irdelemektedir. Yazının son bölümünde ülkemizdeki coğrafyacıların enerji konulu kitap ve makalelerine yer verilerek çalışma tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ord. Prof. Ali Tanoğlu, Coğrafya, Enerji, Enerji Coğrafyası.

İsmet Akova
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız