Nüfus Coğrafyası Çalışmalarıyla Ord. Prof. Ali Tanoğlu

Özet

Ord.Prof. Ali Tanoğlu Beşeri Coğrafya çalışmalarıyla Türkiye’de Coğrafya biliminin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmada Tanoğlu’nun Nüfus coğrafyası konularını içeren dört makalesi ve bir kitap bölümü tanıtılmıştır.

Tanoğlu’nun Nüfus Coğrafyasıyla ilgili yapmış olduğu araştırmalar:

Türkiye’de Çiftçi Nüfus Yoğunluğu Meselesi, Türk Coğrafya Dergisi, 1945, S. 7-8, syf. 107-118, Ankara.

Bulgaristan Türklerinin Son Göç Hareketi (1950- 1951), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 1952, C.14, S.1-4, syf.129- 161, İstanbul.

Türkiye’de Nüfusun Dağılışı, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitü Dergisi, 1959, C. 5, S. 10, syf. 1-15, İstanbul.

Dünyada Nüfus Artışı ve Doğurduğu Problem, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitü Dergisi, 1965, C.8, S.15, syf. 40- 59, İstanbul.

Beşeri Coğrafya Nüfus ve Yerleşme Cilt I, 1966, İstanbul.

Nüfus coğrafyası araştırmalarında temel kaynaklar arasında yer alan bu çalışmalar da dikkat çeken en önemli nokta, insan- mekan ilişkisidir. İnsanın mekan üzerinde dağılışı ve bu dağılışta etkili olan unsurlar ile sebep olduğu değişimler çalışmalarının odak noktalarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda Tanoğlu’nun coğrafi olayları ele alırken dikkat ettiği hususlar, bakış açısı, analiz yöntemleri ve yorumları çalışmamızda ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ali Tanoğlu, Beşeri Coğrafya, Nüfus, Mekan.

Özlem Sertkaya Doğan
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız