Türkiye’de Akademik Coğrafya Dergileri

Türkiye’de yayımlanmış akademik coğrafya dergileri, Cumhuriyet dönemi coğrafya literatürünün önemli parçalarından biridir. Bu alanda ilk derginin çıktığı 1943 yılından bugüne kadar çok sayıda bilimsel dergi yayın hayatına başlamış, bunlardan bazıları günümüze kadar varlığını devam ettirmeyi başarmıştır. Ancak bazıları için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Akademik coğrafya dergileri arasında yabancı dilde yayın yapanlar olduğu gibi, coğrafyanın alt disiplinlerine ait dergiler de vardır. Yayın hayatı sona ermiş ve halen yayında olan dergiler vasıtasıyla coğrafya alanında önemli bir literatür ortaya çıkmıştır. Halen yayımlanmakta olan akademik dergiler, coğrafya literatürüne katkı yapmaya devam etmektedir. 

Cumhuriyet döneminde yayımlanmış akademik coğrafya dergilerini konu alan bu çalışmanın temel amacı, adı geçen dönemde çıkmış coğrafya dergilere ait literatür vermek ve alanın süreli yayın geçmiş hakkında bilgi sunmaktır.

Cemalettin Şahin
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız