Türkiye’de Coğrafya Literatürünün Gelişmesinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü’nün Rolü ve Önemi

Bu makalede Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan coğrafya bölümünün Türkiye’de coğrafya biliminin ve coğrafya literatürünün gelişmesindeki rolü ve önemi ele alınacaktır. Makalede öncelikle kuruluş ve yapılanma dönemi (1935-1960) ele alınmış, daha sonra ise bu dönemde görev alan akademisyenlerin bilimsel faaliyetlerine ve yayınlarına yer verilmiştir. Makalenin ikinci kısmında DTCF Coğrafya Araştırmaları Dergisi’nin Yayın Hayatına Başlaması Dönemi (1961-1980) ele alınmış ve bu dönemde dergide yapılan yayınların liste ve içeriklerine yer verişmiştir. Son kısımda ise DTCF Coğrafya Araştırmaları Dergisi’nin 1980 sonrasına ışık tutularak bu dönemde yapılmış çalışmalara yer verilmiştir.

Ali Özçağlar
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız