Bilim ve Kültür İnsanı Prof. Dr. Ahmet Necdet Sözer’in Meslek Yaşamı ve Türkiye Coğrafyasına Katkıları

Prof. Dr. Ahmet Necdet Sözer, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümünden 1954 yılında mezun oldu. Türkiye’nin birçok kentinde bir süre coğrafya öğretmeni olarak çalıştı. 1960 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde asistan olarak akademik yaşamına başladı. Doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi’nde 1963’te tamamladı. Yabancı dil (Almanca) ve akademik formasyonunu geliştirmek amacıyla 1963-1965 yıllarında Almanya’da bulundu. “Diyarbakır havzası” konulu teziyle 1968’de doçent, “Kuzeydoğu Anadolu’da Yaylacılık” konusunda hazırladığı çalışma ile 1974 yılında profesör oldu. Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında bilimsel araştırmalar yapan Prof. Dr. Ahmet Necdet Sözer, çalışmalarında çoğunlukla beşeri faaliyetlerle doğal çevre şartlarını ilişkilendirerek diğer meslektaşlarından farklı bir yöntem izlemiştir. O, bilim, kültür ve sanat (özellikle şiir) için bir ömür harcamış, coğrafya alanındaki araştırmalarında ve edebi yazılarında kültürü oluşturan unsuları, simgeleri kullanmıştır. 4 Mayıs 2010 tarihinde vefat eden Prof. Dr. Ahmet Necdet Sözer bilim insanı olarak eserleriyle ve edebiyat insanı kişiliğiyle hep anılacaktır.

Asaf Koçman
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız