Yeryuvarı ve İnsan Dergisi ve Coğrafya Açısından Önemi

Bu yazıya konu olarak alınan Yeryuvarı ve İnsan dergisi Türkiye Jeoloji Kurumu tarafından yayınlanmıştır. 1976 ile 1986 yılları arasında sadece 38 sayı yayınlanmış olan dergi, coğrafyayı ve diğer yerbilimlerini birleştirici ve bütünleştirici özelliği ile dikkati çekmektedir. Dergide yer alan yazıların hatırı sayılır bir kısmı coğrafyacılar tarafından kaleme alınmıştır, kimilerinin yazarı coğrafyacı olmasa dahi yazı konularının coğrafya, özellikle de jeomorfoloji ile ilişkili olması önemlidir. Dergi günümüzde büyük ölçüde unutulmaya yüz tutmuş hatta genç nesillerce adı dahi bilinmiyor olsa bile bu onun önemini azaltmak yerine artırmaktadır, bu sebeple çalışmada Yeryuvarı ve İnsan dergisinin içerik analizi yapılmış ve yerbilimleri ve coğrafya için önemine değinilmiş ve dizini hazırlanarak günümüz ve geleceğin bilim insanlarının dergi hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.

Harun Tunçel Esra Tunçel
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız