Türkiye’de İletişim Bilimleri Adına Bir İlk Girişim: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin Kuruluşu ve Açıköğretim Fakültesi’ne Dönüşümü

Türkiye’de yaklaşık 70 yıllık bir maziye sahip olan iletişim bilimleri tecrübesi, bulunduğu konum, gerçekleştirilen ilkler, oluşturduğu dönüm noktaları ve literatür birikimi gibi çeşitli önemli noktaları bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye iletişim bilimleri tarihi adına bir ilk girişimi olan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi bu tarihsel süreç içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada İletişim Bilimleri Fakültesi’nin kuruluş felsefesi, fakülteye biçilen rol, fikirsel altyapı ve eğitim modelleri kapsamında incelenmektedir.

Fırat Güneş
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız