Türkçe Kur’an Tartışmaları ve Mısır’daki Yansımaları

Tarih boyunca daha ziyade fıkhî çerçevede ya da teknik düzlemde ele alınan ve sınırlı bir ilgiye mazhar olan Kur’an tercümesi meselesi, modern dönemde yaşanan gelişmelere bağlı olarak önemli bir değişim geçirmiş ve bu meselenin siyasî-ideolojik yansıması olan Türkçe Kur’an boyutuyla hararetli bazı tartışmaların odağı haline gelmiştir. Türkçe Kur’an meselesi İslam dünyasındaki milliyetçilik ve sekülerleşme tartışmalarının ayrılmaz bir parçası haline geldiğinden tarihteki tercüme tartışmalarından farklı olarak ilmî tavır alışların ötesinde derin siyasîideolojik ve psikolojik ayrışmalara sebebiyet vermiştir. Türkçe Kur’an’ı savunanlar ulusal kimlik fikrini yerleştirmek ve İslam’ın Arap kültürü tesirinde ve kozmopolit buldukları karakterini zayıflatmak için gelenekten kendilerine bazı dayanaklar aramak suretiyle Kur’an tercümesini araçsallaştırmışlar; karşı grupta yer alanlar ise bu teşebbüsün Arapça Kur’an’ı devre dışı bırakma, İslam’ın özünü tahrif ve ümmetinin birliğini parçalama amacına matuf olduğunu öngördüğünden dinî gerekçelerle şiddetle karşı çıkmışlardır. Bununla birlikte Türkçe Kur’an’a karşı özellikle Mısır’da ortaya konan tepkilerde bu gibi dinî gerekçeler yanında bir tür Arap dili milliyetçiliği söylemi izine de rastlanmaktadır.

M. Suat Mertoğlu
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız