Osmanlı Öncesi Türk Hukuk Tarihi Yazıcılığı

Osmanlı öncesi Türk hukuk tarihi yazıcılığını konu edinen bu yazı esas olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım daha çok teorik olup ilgili dönem Türk hukuk tarihi yazıcılığı için zaruri görülen üç alana (hukuk tarihi, genel tarih ve İslam'da hukuk) ilişkin bir literatür incelemesi mahiyetindedir. Bu kısımda aynı zamanda yeterli kaynağa sahip olunmadığı söylenen Osmanlı-öncesi dönem için fıkıh kitaplarının kaynak olarak önemine dikkat çekilmiştir. İkinci kısım ise esasen bir bibliyografya çalışması olup günümüze eserleri ulaşmış Hanefî fıkıh yazarlarını ihtiva etmektedir. Coğrafyanın daha fazla süreklilik imkanı sunduğu düşünüldüğü için bibliyografya, ilgili yazarın yaşadığı coğrafi bölge temelinde tasnif edilmiştir.

MURTEZA BEDİR

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız