Osmanlı Ceza Hukuku Çalışmaları Üzerine Bir İcmal

Bu çalışmada Osmanlı ceza hukuku literatürü ele alınmıştır. Bilindiği gibi Fatih Sultan Mehmet umumi ceza kanunu ısdar eden ilk padişahtır. Bundan sonra, II. Bayezid, I. Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devirlerinde üç umumi ceza kanunu daha çıkarılmıştır. Tanzimat döneminde ise 1840, 1851 ve 1858 tarihinde olmak üzere üç ceza kanunu kabul edilmiştir. Bu sahada bir çok çalışma yapılmış olduğu düşünülebilir. Ancak bazı çabaların dışında 1970'lere kadar kayda değer bir esere rastlanmaz. Heyd'in çalışmaları sayesinde Osmanlı ceza hukuku dikkati çekmeye başlamıştır. Uzun süre ihmal edilen bu alanda o tarihten itibaren artan bir literatür gözlemlenmektedir. Bu çalışma söz konusu literatürü eleştirel bir nazarla taramayı ve alanın önemli sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada son olarak çoğunlukla Türkçe, İngilizce ve Arapça yazılan Osmanlı ve İslam ceza hukuku sahasındaki literatüre ait ayrıntılı bir bibliyografya verilmiştir.

MEHMET AKMAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız