Hukuk Tarihi Açısından Hüseyin Namık Orkun ve Fasikülleri

Bu çalışmada Hüseyin Namık Orkun'un Türk Hukuk Tarihi ile ilgili eser ve makalelerine yer verilmiştir. Yazarın özellikle Eski Türk Yazıtları adlı dört ciltlik eseri Türklerin tarihteki ilk yazılı belgelerinin transkripsiyon ve tercümelerini içermesi bakımından ayrı bir önemi haizdir. Çalışmada söz konusu yazıtlardan en önemlisi olan Orhun Âbideleri incelenilerek Eski Türklerin gerek sosyal yapıları, gerekse hukuki hayatları gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıştır.

SALİHA OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız