Şehir Tarihi Çalışmalarında Yazma Eserlerden Nasıl İstifade Edilebilir?

Şehir tarihini doğrudan ilgilendiren yazma eserler yanında yazma kültürün doğasından kaynaklanan nedenlerle şehir tarihiyle bir şekilde ilişkili olan ancak araştırmalarda gözden kaçırılan pek çok husus vardır. Özellikle yazma eserlerin vikaye yaprakla- rında, zahriyelerinde veya sonlarında bulunan pek çok kayıt türü şehir tarihini ilgilendiren malzemeler içerirler. Bunun yanında astronomi-astroloji, matematik, menazil, fedail, mezarlıklar, biyografiler-otobiyografiler ve seyahatnameler gibi yazma eserlerde de konuyla ilgili pek çok malumat mevcuttur.

İHSAN FAZLIOĞLU

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız