İstanbul Şehir Rehberleri Üzerine Bir Çalışma

Bu makalenin esas amacı, İstanbul üzerine çeşitli dillerde yazılan şehir rehberleri literatürü üzerine genel bir inceleme yapmaktır. Esasen Türkçedeki anlamıyla şehir rehberi terimi iyi tanımlanmamış ve akademik bir sınıflama için sınırları belli olmayan bir terimdir. Bu makalede, gerek fizikî gerekse de kültürel özellikleriyle şehri tanıtan ansiklopediler, kitaplar ve seçme yazıları içeren sınırlandırılmış bir şehir rehberi tanımı yapmaya çalıştım. Bu tanıma dayalı olarak İstanbul üzerine yapılan temel çalışmaları ele aldım. Turist rehberleri, şehir haritaları, dergiler, XIX. yüzyıl öncesinde kaleme alınan gezi yazıları bu makalenin kapsamı dışında bırakılmıştır. Ne var ki, makalede yer alan çalışmalar arasındaki ahengi sağlama adına zaman zaman bu tanımın dışına çıkmak durumunda kaldım.

KAZIM BAYCAR

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız