Erzurum Şehir Tarihinin Kaynakları ve Literatürü

Bu çalışmada, Anadolu'nun en eski ve en büyük şehirlerinden birisi olan Erzurum'un tarihinin kaynaklarına ve literatürüne ilişkin yaklaşık 800 eser incelenmiştir. Şehrin kuruluşundan günümüze kadar olan süreç üç bölüm halinde değerlendirilmiştir. İlk bölümde; Erzurum şehrinin tarihî kaynakları, Osmanlı idaresine kadar ve Osmanlı idaresinden günümüze kadar olan süreç içerisinde mütalaa edilmiştir. İkinci bölümde; Erzurum şehri ile ilgili literatür üzerinde durulmuş ve 1920 yılından günümüze kadar siyasî, fizikî, iktisadî, idarî ve sosyal, kültürel alanlarda yazılmış olan kitap, makale, yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmişti. Üçüncü bölümde ise, şehirle ilgili değerlendirme kapsamına alınmayan muhtelif çalışmalara, bibliyografya başlığı altında yer verilmiştir.

BİLGEHAN PAMUK

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız