Medeniyet Tarihimizin En Girift Labirenti: Türk Edebiyatı Tarihi

Bu yazıda Türk edebiyatı tarihi çalışmalarının tarihi ve bugüne kadar bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek dört başı mamur bir Türk edebiyatı tarihi yazılamayışının sebepleri ana hatlarıyla takip edilmeye çalışılmıştır. Edebiyat tarihiyle ilgilenen bütün yazarların ittifakla üzerinde birleştiği bu sebepler, kapsamlı bir Türk edebiyatı tarihinin nasıl ve hangi şartlarda kaleme alınabileceğine de işaret etmektedir.

NURİ SAĞLAM

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız