Türk Edebiyatında Hikâye Literatürü: Cumhuriyet Dönemi

Cumhuriyet sonrası dönemle sınırlı kalmak üzere, Türk hikayeciliğiyle ilgili literatür ortaya konulmuştur. Çalışmanın alt başlıkları arasında hikayecilik üzerine yazılmış kitaplar ve makaleler, hikaye örneklerini biraraya getiren antolojiler, hikaye dergileri, bazı dergilerin hazırladığı hikaye özel sayıları ve daha önce yapılmış bibliyografya çalışmaları yer almaktadır. Ortaya çıkarılan malzeme, kronolojik bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

ALİM KAHRAMAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız