Abdülhalim Memduh'tan Ahmet Hamdi Tanpınar'a Edebiyat Tarihlerinde Yenileşmenin Sınırları

Edebiyat tarihinin yaygın bir tarifini verip kısaca çeşitlerine temas eden bir girişle başlayan bu makalede Türkçede yazılmış edebiyat tarihlerine göre yenileşme döneminin tarihî sınırları, özellikleri ve ilk şahsiyetlerinin kimler olduğu tespit edilmek istenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Abdülhalim Memduh, Şahabeddin Süleyman, Ali Ekrem, Faik Reşad, Fuad Köprülü, İbrahim Necmi, İsmail Habip, İsmail Hikmet, Mustafa Nihad Özön, Nihad Sami Banarlı, Vasfi Mahir Kocatürk ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi ön planda gelen başlıca edebiyat tarihçilerinin eserleri ele alınmıştır. Türk edebiyatının yenileşme yahut Batılılaşma döneminin başlangıcı olarak genellikle siyasî Tanzimat'tan 20 yıl kadar sonrası ve öncü yazar olarak Şinasi kabul edilmektedir. Edebiyat tarihlerinde ise bu yenileşmenin ölçüsü ve ilk yenileyicileri arasında bazı ortak değer yargıları ve ortak şahsiyetler bulunduğu kadar birbirinden farklı yenileşme kıstasları ve farklı yazar ve şairler de görülmektedir.

M. ORHAN OKAY

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız