Türk Edebiyatında Antoloji

Yazarların ya da sanatçıların ürünlerinden bilgilendirme, biriktirme/saklama, estetik gibi prensiplerin biri veya daha fazlası amaçlanarak oluşturulmuş derlemelere genel olarak “antoloji” adı verilir. Önceleri sadece edebî türlerden oluşturulan seçkiler için kullanılan “antoloji” adı, zamanla fotoğraf, müzik, resim gibi sanatın farklı dallarında yapılan derlemeler için de kullanılır olmuştur. Ancak antoloji kelimesi, daha ziyade bir edebiyat terimi olarak düşünülmüş ve öncelikle şiirle ilişkilendirilmiştir. Antolojinin edebî tür olarak gelişimi XIX. yüzyılın ikinci yarısına rastlar. Edebiyatımızın Batılılaşmaya yöneldiği bu dönemde, antolojilerin işlevselliği fark edilmiş ve onun edebî bir tür olarak hüviyet kazanmasına yönelik çabalar artmıştır. Antoloji türünün özellikle konu çeşitliliği açısından zenginleşmesi, edebiyat tarihine kaynak olabilecek daha nesnel ve doyurucu çalışmaların ortaya çıkması ise edebiyatımızın Cumhuriyet'ten sonraki döneminde görülmeye başlar.

FIRAT KARAGÜLLE

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız