Türkiye'de Edebiyat Sosyolojisi Çalışmaları

Edebiyatın toplumla ilişkisini esas alan edebiyat sosyolojisi, birçok ülkede gerek teorik alanda gerekse pratik alanda çeşitli incelemelere konu olmaktadır. Bu durum, edebiyat denilen zengin ve komplike dünyanın farklı yönleriyle kavranılmasını sağlamaktadır. Ancak Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmalar oldukça azdır. Biz bu çalışmada Türkiye'de edebiyat sosyolojisinin bir disiplin olarak tarihini, bu alanda yapılan çalışmaların tanıtımını ve fazla çalışma olmamasının sebebi olarak görülebilecek çeşitli hususları ele aldık. Bu alanın önemine dikkat çekmek ve bu alanda çalışma yapmak için gerekli donanımları ifade etmek, çalışmanın başlıca amacıdır.

SEZAİ COŞKUN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız