Türk Edebiyatında “Edebî Röportaj"

Bu makalede, evvelâ “edebî röportaj” türünü tanımlamaya ve Batı edebiyatında ne zaman ortaya çıktığını tespit etmeye çalıştık. Ardından Batı edebiyatındaki tarihi pek eskiye dayanmayan bu türün Türk edebiyatındaki serüvenini inceledik. Bu inceleme sonucunda “edebî röportaj” türünün Tanzimat'tan sonra Batı'dan aldığımız roman, tiyatro, hikâye, tenkit, deneme ve makale gibi edebî nevilerden farklı bir macerası olduğunu gördük. Zira önce Fransız edebiyatında var olan “edebî röportaj” türünün bu saydığımız nevilerin aksine Türk edebiyatına Batı edebiyatından geçmediğini, tamamen özel bir merak sonucu ortaya çıktığını tespit ettik. Daha sonra bu vadide yazılan eserler arasından seçtiklerimizi ana hatlarıyla değerlendirmeye çalıştık. Ayrıca makalemizin sonuna çeşitli dergi ve gazeteleri taramak suretiyle elde ettiğimiz edebî röportajlardan seçme bir kaynakça ekledik.

NURİ SAĞLAM

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız