Abdullah Uçman'la Yeni Türk Edebiyatı Tarihinin Bazı Meseleleri Üzerine

Bu yazıda Mehmet Kaplan'ın Yeni Türk Edebiyatı disiplinine olan katkıları incelenmiştir. Bu çerçevede önce Yenin Türk edebiyatı bilim alanının tarifi ve kapsamı üzerinde durulmuş ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ilk defa böyle bir alan için bir kürsü kurulması teklifi ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu kürsünün başına getirilmesi anlatılmıştır. Daha sonra ise Mehmet Kaplan'ın disiplinli çalışmaları, programlı dersleri, eserleri ve doktora öğrencileriyle bu alanı ilmî bir hüviyete kavuşturması ve Kaplan'ın ilim adamı olarak etik tavrı ele alınmıştır.Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız