Nihad Sâmi Banarlı

Gazeteci ve yazar Ahmet Kabaklı, edebiyat faaliyetlerini daha çok 1972 yılında kurucuları arasında yer aldığı ve başkanlığını yaptığı Türkiye Edebiyat Cemiyeti bünyesinde yürüttü. Bu cemiyetin yayın organı olarak Ocak 1972'de Türk Edebiyatı dergisini çıkardı ve 1978 yılında, ömrünün sonuna kadar başkanlığını yapacağı Türk Edebiyatı Vakfı'nın kurulmasına öncülük etti. Gazete yazılarında polemikçi üslûbuyla öne çıkan ve milli kültüre, manevi değerlere bağlı muhafazakâr Anadolu insanının sesi olarak yıllarca Tercüman gazetesiyle özdeşleşen Kabaklı, aynı tavrını edebî yazılarında da sürdürdü ve bir kültür milliyetçisi olarak tarihte ve kültürde devamlılık fikrini savundu. Milliyetçi-muhafazakâr bir bakış açısıyla yazdığı Türk Edebiyatı adlı eseri, edebiyat hocalığı yaptığı Çapa Eğitim Enstitüsü'ndeki ders notlarından doğmuştur. Eser, herhangi bir iddia taşımamakla beraber, edebiyatımızın geçmişini de kapsadığı için bir çeşit edebiyat tarihi, özenle seçilmiş edebî metinlere yer verildiği için aynı zamanda kapsamlı bir antoloji niteliği taşırş Özellikle son iki cildi, her edebiyat tarihçisinin ve eleştirmenin göze alamayacağı genişlikte bir okuma faaliyetini gerektirdiği için büyük önem taşımaktadır.

ŞEYMA GÜNGÖR

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız