Adnan Benk ve Türk Edebiyat Eleştirisi

Türk edebiyatında tarihî romanın ilk örneklerini Tanzimat'tan sonra görmeye başlarız. Namık Kemal'in Cezmi'si (1883) ve Ahmet Midhat Efendi'nin bazı romanları türün ilk örnekleridir. Konuyla ilgili bilimsel çalışmalar ise Cezmi'nin yayımlanmasının üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra ortaya çıkar. Türk edebiyatında tarihî roman konusunda ilk doktora tezi 1990'da Hülya Argunşah tarafından yapılır. İkinci doktora tezi Zeki Taştan tarafından hazırlanmıştır. Taştan, bu çalışmada, 1871-1950 yılları arasında yayımlanmış 81 tarihî romanın özetini verdikten sonra romanları, zaman, kişiler, mekân ve bakış açısı noktalarından inceler. Bu konuda daha sonra yaklaşık 25 yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Bu tezlerden bazısı konuyla ilgili müstakil çalışmalar bazısı da tarihî roman yazarları hakkında yapılan spesifik çalışmalardır. Ancak Türk edebiyatında pek çok tarihî romancı ve yüzlerce tarihî roman olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu çalışmaların tatmin edici olmadığını söyleyebiliriz.

NURİ AKSU

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız