Türk Edebiyatında Tarihî Romanlar Üzerine Yapılmış Tezler

Türkiyat Enstitüsü, 1924 yılında İstanbul Darülfünûnu Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuş ve müdürlüğüne de Mehmet Fuad Köprülü tayin edilmiştir. Enstitü, kendi adıyla anılan ve toplam 20 ciltten oluşan Türkiyat Mecmuası'nı muhtelif fasılalarla 1925-1996 yılları arasında yayımlamış, 1927'den 1945'e kadar 26 adet kitap neşretmiş ve 1973-1987 yılları arasında da altısı uluslararası, sekizi millî olmak üzere toplam 14 Türkoloji Kongresi tertip etmiştir.

ZEKİ TAŞTAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız